Yetişkinliğin ilk adımını atan çocuklarımız liseye başlamalarıyla hayatlarında yepyeni bir döneme giriş yaparlar. Ergenliğin etkilerinin tamamını gördüğümüz bu dönemde yaşadıkları değişimlerle ilgilenir.  İstek ve beklentilerini fark etmeye başlarlar. Lise, öğrencilerin mesleki anlamda en çok düşündüğü ve karar vermek durumunda kaldığı dönemdir. Lise çağına gelen gençler geleceğe yönelik kaygılar yaşayabilir. Bu dönemde akranların ve sosyal çevrenin etkisi oldukça fazladır. Gençlerimiz bu dönemde aldıkları kararları ve bulundukları arkadaş ortamlarını dikkatli seçmelidir. Bu noktada ebeveynlerin çocuklarının içinde bulunduğu dönemin oluşturabileceği davranış örüntülerini fark etmesi önemlidir. Çocuğun bireyselleşme ihtiyacına, kendine alan tanımasına ve isteklerini ifade etme özgürlüğüne saygı duyulmalıdır. Ebeveynler bu dönemde çocuklarını dinlemeli, anlamalı ve çatışma ortamı oluşturmamaya özen göstermelidir. Otoriter ve baskıcı ebeveyn tutumları gençlerin ailesinden ve evden uzaklaşmasına neden olabilir. Her yaş döneminde olduğu gibi demokratik tutum benimseyen ailelerde çocuklar kendilerini daha rahat ve ait hissederler. Özellikle lise dönemine gelen gençlerimiz dışarıda farklı bir dünya olduğunu yaşıtlarının farklı hayatlar yaşadığını daha iyi gözlemleyebilir.  İçinde bulundukları gelişim döneminin etkisiyle her şeyi rahatlıkla yapabileceğini ve kimsenin ona engel olamayacağını düşünür. Yaşadıkları çatışmalarda ve fikir ayrılıklarında kendilerini soyutlayarak alternatif yolları düşünebilirler. Bu nedenle aileler ve öğretmenlerin öğrencileri anlaması, dinlemesi ve ihtiyaçlarını fark etmesi büyük önem taşır.

Lise, öğrencilerde çalışma alışkanlıklarının edinildiği yıllardır. Öğrenciler, bu dönemde hedefler belirleyerek hedeflerine ulaşmak için sistemli çalışmalıdır. Gerçekçi planlar yapar ve uygularken öz denetim geliştirirse kolaylıkla lise dönemini geçirebilir. Lise son sınıfa gelen öğrenciler, üniversite için hedef belirleme ve etkili çalışma konusunda problem yaşayabilir. Mesleki planları, bireyi tanıma çalışmaları ile öğrencinin kendi ilgi ve yetenekleri konusunda bilinçlenmesi, meslek alternatiflerini inceleyerek bir seçim yapması beklenir. Bu dönem ebeveyn ve öğrenciler için karmaşık olabilir, sağlıklı seçimler yapmak ve dönemin getirdiği problemlerle baş etmek amacıyla danışmanlığa ihtiyaç duyulabilir.  Bu dönemde sağlıklı ve etkili kararlar almak amacıyla kariyer ve psikolojik danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Nisanur Azer

Psikolojik Danışman