Faaliyet ve eğitimlerimizle ilgili bilgi almak için lütfen yazının üzerine tıklayınız.

Instagram Kullanıcısı Olan ve Olmayan Bireylerin Kişilik Özellikleri - Home  | Facebook

BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK : Bireyle psikolojik danışma, kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için uzman kişilerce verilen profesyonel yardım sürecidir.

PDR Bölümü Nedir? PDR Ne Demek? Mezunları Ne İş Yapar? | unikesfet.com

AİLE DANIŞMANLIĞI : Aile danışmanlığı aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri yaşadıkları sorunlar, sorun çözme, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aile ile ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir.

İdea Psikolojik Danışmanlık Merkezi

KARİYER DANIŞMANLIĞI : Bireylerin mesleklere, kariyerlere, kariyer rollerine ve sorumluluklarına, kariyer kararları verme ve kariyer planlama, serbest zaman aktiviteleri planlama, kariyer yolları ve diğer kariyer gelişim aktiviteleri gibi onların kariyerleri ile ilgili çatışma ve sorunlara yönelik bireysel veya grupla sürdürülen danışma sürecidir.

Zamanı etkin kullanamıyor musunuz?

GRUPLA DANIŞMA: Psikolojik danışma grupları, üyeleri hem güçlü hem de zayıf yönleriyle içtenlikle kabul eden, lider ve üyeler arasında anlamlı bir ilişki oluşturan, üyelerin birbirine yardım etmesi için onları cesaretlendiren, iş birliğini teşvik eden, her üyeyi olabildiğince sürece katmak için destekleyen, problem çözme konusunda adım atması için yönlendiren, çatışmalar üstünde en etkili biçimde çalışmasını sağlayan, ilişkilerde yeni ve farklı yaşantılar deneyimlemeleri için olanaklar sağlayan, hem bireyin hem de grubun sürekli gelişiminin lider tarafından izlenmesi ve bunun etkili biçimde kullanılması için gerekli kaynakları yaratan uygulamalardır(Kaydemir,2016).

Kariyer Danışmanlığı - Kariyerinizi Geliştirin - Movendus Akademi