Artık Çocuk Değilim!

Ortaokul birçok öğrencinin ergenliğe geçiş evresidir. Ergenlik döneminde çocuklar pek çok problemle karşılaşırlar. Bu dönemde çocuklar fiziksel, sosyal ve duygusal alanlarda yaşadıkları değişimleri anlamaya ve baş etmeye çalışırlar. Kendini tanıma, toplumsal cinsiyet rolü edinme, bir mesleğe hazırlanma gibi süreçlerle karşılaşan çocuklar zorlanmalar yaşayabilirler. Bu dönemde soyut düşünme becerileri gelişir, toplumda ve çevresindeki diğer insanların kendilerini nasıl gördüğünü düşünmeye başlar. İlk sınıfından ve öğretmeninden ayrılan çocuklarımız ortaokul çağına geldiklerinde uyum problemleri yaşayabilir.  İlkokuldaki oyun arkadaşlarının yerini popüler arkadaş grupları almaya başlar, öğretmen beğenisi yerini akran beğenisine bırakır. Bu dönemde çocuklar kendini ifade ederken güçlük çekebilir. Kimlik belirlemeye ve yaşadığı değişimlere uyum sağlamaya çalışan çocuk ailesi ve çevresindeki insanlarla çatışmalar yaşayabilir. Bu dönemde çocukların akademik ve sosyal açıdan desteklenmesi önemlidir. Çocuklar içinde bulundukları gelişim dönemi nedeniyle derslerini aksatabilir. Daha önce tek öğretmenle eğlenceli derslerin yerini çeşitli branş öğretmenleri ve rekabet etmesi gereken sınıf arkadaşları almıştır. Öğrencilerin bu geçişi anlaması ve kabullenmesi zaman alabilir. Bu dönemde öğrencilere mesleki yönlendirme;  ilgi, beceri ve yeteneklerini fark ettirme büyük önem taşır. Meslek tercihinin ilk basamağı olan ortaokulda doğru yönlendirmeler sonucu çocuğun ilgi alanları belirlenebilir.

Aileler her yaşta ve gelişim döneminde olması gerektiği gibi çocuğun bir birey olduğunu, becerilerinin ve ilgilerinin farklılık gösterebileceğini unutmamalıdırlar. Çocuğunu kendi hayal ettiği kalıplara yerleştirmeye çalışan onları bir birey olarak görmemek için direnen aileler ileride çocuğun yaşadığı mutsuz hayatların sorumluluğunu üstlenmelidir!

Nisanur Azer

Psikolojik Danışman