APD teknoloji danışmanları işinize özel çözümlerle sizlerle tanışmayı bekliyor.

Bilgi Teknoloji Danışmanlığı, çağımızın gereklilikleri doğrultusunda işletmenin, firmanın ya da kurumların genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, çalışan sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun, etik değerleri sağlayacak şekilde:

teknoloji gif ile ilgili görsel sonucu
  1. Bilgisayar ve diğer bilgi teknolojisi politikalarının analizi ve oluşturulması faaliyetlerini yürütmek,
  2. Sistem altyapı analizi ve tasarımları yapmak
  3. Bireysel kullanıcıların ve kuruluşların bilgi teknolojisi konusundaki eğitim ihtiyaçlarını ve taleplerini belirlemek,
  4. İhtiyaç halinde el kitapları, görsel araçlar, çevrimiçi eğitim ve öğretim programları, gösterimler gibi eğitici eğitim malzemelerini ve araçlarını hazırlamak ve geliştirmek,
  5. Eğitim ve geliştirme programlarını tasarlamak, koordine etmek, planlamak ve yürütmek,
  6. Çalıştaylara, toplantılara, gösterimlere ve konferanslara katkıda bulunmak;
  7. Konular ve sistemler hakkında geniş bir anlayış kazanmak için geçmiş malzemeleri toplamak, soruşturmak ve araştırmak;
  8. Yeni ürün sürümlerini, yazılımla ilgili gelişmeleri ve genel bilgi teknolojisi eğilimlerini takip etmek,
  9. Kullanıcı eğitimi, eğitim ve eğitici kılavuzları, çevrimiçi yardım, işletim ve bakım kuralları gibi son kullanıcıya yönelik gereken işlemleri yerine getirmeyi içerir.